ponedjeljak, 17. travnja 2017.

SAVRŠENA JE LJUBAV KOJOM VOLIMO

(Odlomak iz knjige 'Mudrost Ljubavi', Vaša Brigita)

SAVRŠENSTVO NE LEŽI U NEČEMU BEZ MANE, VEĆ U VOLJENJU ONOGA ŠTO TU MANU IMA, BEZ OBZIRA NA NJU. 
SAVRŠENA JE LJUBAV KOJOM SE VOLI, A SAMIM TIM POSTAJE SAVRŠEN I ONAJ KOGA VOLIMO.


LJUBAV JE UVIJEK SAVRŠENA. I ZBOG LJUBAVI JE I ČOVJEK SAVRŠEN!

Ljubav je najsavršenija pojava, najsavršenija 'stvar' na svijetu. LJUBAV JE BIT ŽIVOTA. Kako god je zvali, Ljubav je jednostavno savršena. 
Iz ljubavi proizilaze sve ostala savršenstva. 
Do koje mjere ostaju savršena? Do onog trenutka kad se sudare sa svim nesavršenostima, ponajprije ljudskim. 

LJUBAV JE SAVRŠENA. ČOVJEKOVO POIMANJE, REAGIRANJE, POKAZIVANJE, IZRAŽAVANJE - NIJE. Ne toliko da bi se LJUBAV MOGLA POISTOVJETITI S ONIM ŠTO ČOVJEK RADI KAD VOLI, MISLI ILI OSJEĆA, U POTPUNOSTI. U SVAKOM TRENUTKU.
Za razliku od gore navedenog što čovjek misli da jeste, a nesavršeno je u 'vremenskom kontinuitetu',
Ljubav je SAVRŠENA UVIJEK!

Ljubav ne poznaje oscilacije.
Ljubav ne poznaje vrijeme.
Ljubav ne poznaje početke ni krajeve.
Ljubav ne poznaje blizinu i daljinu..
Ljubav ne poznaje ništa od onoga što čovjek uz nju vezuje. Ali LJUBAV GA RAZUMIJE. JER JE ON NASTAO IZ LJUBAVI. SATKAN JE OD NJE. I ONA, ONA RAZUMIJE NJEGOVA NESAVRŠENSTVA.

Ljubav nikada ne osuđuje.
Ljubav ne povrijeđuje.
Ljubav ne zlostavlja. Dapače, zlostavljanje nije ljubav, zlostavljanje je nedostatak ljubavi.

Ljubav je iznad svega.
Ljubav je u samoj srži svega.
Ljubav je svugdi.
Ljubav je dah kojim dišeš.
Ljubav je otkucaj srca kojim živiš.
Ljubav je sve.
I kada imaš, i kada nemaš, ljubav je sve.
Ljubav je savršena. 
Ali čovjek nije. Sve dok joj se ne prepusti. Dok je ne osjeti. Dok je ne živi.
Da, čovjek je 'nesavršen' jer ima i onu drugu stranu, nasuprot ljubavi u sebi. Ali ljubav je nema.
Ona je uvijek čista, neokaljana. Ustvari, ona ni ne poznaje taj glagol 'okaljano'. Ona i to razumije.
Jer ljubav je početak i kraj. Ljubav je sve između. Ljubav je jednostavno bit života.
Ljubav je najveći eliksir života. Zbog ljubavi je i čovjek savršen!

I kada čovjek nesavršeno shvaća, poima, razumije, misli, reagira...LJUBAV I DALJE OSTAJE SAVRŠENA. JER ONA 'ŽIVI' TAMO GDJE NJEGOVA 'NESAVRŠENSTVA' NISU (najčešće se radi o ponašanju čovjekovom nasuprot svemu što ljubav jeste!) ALI GA I 'OD TAMO RAZUMIJE'.
Ostatak u knjizi 'Mudrost Ljubavi' lipi moji te u 'Odi sebi' (Tko te uvjerio da nisi dovoljno dobar?) te u 'Ljubav je bit života' i mojim Mudrostima. Bit će sve i na našem jeziku brzo, do tada uživajte ovako kombinirano na našem i u cjelosti na engleskom!

Ljubite se i volite se, jer LJUBAV JE BIT ŽIVOTA.

Ljubi Vas Vaša Brigita!


Nema komentara:

Objavi komentar